0470-671 02 info@mbio.se

Fördelar med en HETA braskamin

Made in Denmark

Alla braskaminer är designade och tillverkade
i HETAs fabrik i Lemvig, Danmark. HETA är
banbrytande dansk designad kvalitet för alla.

Vi tänker på miljön

HETAs eldstäder och braskaminer är några av de
renaste kaminerna i Europa. De har testats enligt
de gällande reglerna i Norge, Danmark och Tyskland,
samt enligt den nya europeiska standarden.

Garanti för god kvalitet

Alla kaminer kontrolleras innan de
lämnar fabriken. Dessutom får du naturligtvis
fem års garanti på din braskamin eller eldstad från HETA.

Lägsta möjliga utsläpp

HETAs helt unika brännkammare
och luftvägar gör att CO2 och skadliga partiklar
reduceras till ett absolut minimum.

Hög effektivitet

Alla HETAs ugnar har en mycket hög effektivitet,
så du får mycket ut av brasan, och förorenande
gaser förbränns innan de lämnar skorstenen.

Din egen stil

HETAs ugnar tillverkas i svart, matt kvalitetsstål,
men du kan också kombinera med keramik i många färger, 
täljsten, sandsten eller granit.